Siêu vi khuẩn kháng thuốc
  
Translated

Danh từ. Chủng vi khuẩn có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh.

 

“Hiểm họa về siêu vi khuẩn kháng thuốc do việc lạm dụng thuốc kháng sinh”

 

“Để phòng ngừa nhiễm bệnh do siêu vi khuẩn kháng thuốc, hãy rửa tay”

 

“Siêu vi khuẩn kháng thuốc có thể dẫn đến tử vong.” [1]

 

“Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ chết vì siêu vi khuẩn kháng thuốc trước khi chết vì biến đổi khí hậu” [2]

 

Kiến thức bổ trợ

Sự bùng phát của siêu vi khuẩn kháng thuốc

 

Thuật ngữ “siêu vi khuẩn kháng thuốc” được dùng nhiều trên các phương tiện truyền thông, và danh từ này được sử dụng thường xuyên hơn khi đề cập đến vấn đề kháng thuốc. “Siêu vi khuẩn kháng thuốc” xuất hiện trên một số tờ báo lớn từ sau năm 1970, và ban đầu được dùng để mô tả các vi sinh có khả năng hấp thụ chất ô nhiễm.[3] Sau đó, danh từ này dần thay đổi và được dùng để mô tả vi khuẩn đa kháng thuốc gây khó khăn trong điều trị.

 

Phương tiện truyền thông phản ánh góc nhìn và thái độ của công chúng [4], và đôi khi được sử dụng nhằm định hướng dư luận. Năm 1996 ở Anh, Panorama của đài BBC đã thực hiện một chương trình về kháng thuốc với tên gọi là “Siêu vi khuẩn kháng thuốc”, tập trung vào sự bùng phát của chủng vi khuẩn Enterococcus kháng vanconmycin.  Điều này đã dẫn tới sự quan tâm hơn của phương tiện truyền thông đối với chủ đề “Siêu vi khuẩn kháng thuốc”.

 

Sau đó, vào năm 2005, chủ đề “Siêu vi khuẩn kháng thuốc” liên quan đến chủng Tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) đã trở thành chủ đề tranh luận lớn giữa hai đảng chính trị trong cuộc Tổng tuyển cử tại Anh. Mặc dù nhiều tạp chí và phương tiện truyền thông đề cập đến MRSA tại thời điểm đó nhưng người đọc vẫn hiểu nhầm về vấn đề này cũng như các ưu tiên hành động tại thời điểm đó.

 

Hiện nay, điều quan trọng là cách ứng phó với “siêu vi khuẩn kháng thuốc”.

 

Tài liệu tham khảo

1 Nuki, P., & Gulland, A. (2018, May 22). Superbugs: Millions will die if we don't tackle antibiotic resistance. Retrieved from https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/22/superbugs-could-render-even-routine-procedures-deadly-warns/

2 Armstrong, S. (2017, November 04). If we don't act now, superbugs will kill us before climate change does. Retrieved from https://www.wired.co.uk/article/antibiotic-resistance-innovation-dame-sally-davies-nhs

3 Mosher, D. (2012, December 29). What is a Superbug? Retrieved from https://www.livescience.com/32370-what-is-a-superbug.html

4 Reynolds, L. A., & Tansey, E. M. (2008). Superbugs and Superdrugs: A History of MRSA (Vol. 32, Wellcome Witness to Twentieth Century Medicine). Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at UCL. ISBN 978 085484 114 1

Từ liên quan
Từ phổ biến
Tải về

Tải bộ từ điển Kháng Kháng Sinh tại đây